Deze webblog wordt door Stichting Ahmas uitgegeven. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij stichting Ahmas. Stichting Ahmas behoudt zich het recht om materiaal van de website te verwijderen. De artikelen, beelden en video’s worden door bloggers op persoonlijke titel gepubliceerd. Meningen vertegenwoordigen niet per definitie die van het Wenckebach Instituut (WI) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het WI en UMCG zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de webblog en niet verantwoordelijk voor de inhoud van bronnen waar naar wordt verwezen.