Op 15 mei 2018 vond er een nieuwe editie plaats van Meet & Learn in het UMCG. We vatten de hoofdpunten voor je samen in deze blogpost met bijbehorende video.

Doel Rehab-4-Life

Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) dreigt na de revalidatie vaak een zwart gat als ze thuis het leven weer proberen op te pakken. Het doel van het Rehab-4-Life concept is de revalidatiezorg voor deze mensen op een meer slimme, efficiënte en humane manier tot in de eigen leefomgeving organiseren.

 

Oplossingsrichtingen

Hersenletsel getroffenen hebben behoefte aan één centrale figuur in het hele zorgcontinuüm, die thuis de veelal onbegrepen gevolgen van het letsel in samenhang helpt oppakken. Het UMCG Centrum voor Revalidatie werkt daarom met revalidatieprofessionals die de rol van coach van de multi-problematiek op zich nemen. Deze professionals combineren coaching-aan-huis en coaching-over-afstand. De digitale toepassingen waar ze mee werken, maken het mogelijk om elkaar over afstand te zien en te spreken via een beveiligde beeldbeltoepassing.

 

Daarnaast is een digitale logopedische oefenapplicatie gemaakt waarmee hersenletselgetroffenen  zelfstandig thuis aan de slag kunnen met spraak- en taaloefeningen die de logopedist voor hen klaarzet. Cliënten kunnen hier ook zelf oefenmateriaal aan toevoegen.

 

Van begin af aan is in de ontwikkeling van dit vernieuwende Rehab-4-Life concept ingezet op integratie van technologische en arbeidsinnovatie. Ontwikkeling en implementatie van digitale technologie raken het hart van de organisatie Dit betekent dat de materiele omgeving, revalidatieteams en ondersteunende diensten mee moeten veranderen.

 

Ervaren successen

  • Vooral de combinatie van coaching aan huis en coaching op afstand en klinische en digitale logopedische behandeling maakt dat cliënten fysieke contacten niet missen.
  • Door gecombineerde coaching aan huis en op afstand neemt de cliënt in toenemende mate de regierol over van de professional.
  • De beeldbel-applicatie is eenvoudig in gebruik, vermindert de reistijd en biedt een snelle tijd- en plaats-onafhankelijke contactmogelijkheid voor de cliënt.

 

Ervaren knelpunten

  • Technologische en zorginhoudelijke taalverschillen tussen app-bouwers en mede-ontwikkelaars in het revalidatieveld leiden vaak tot impliciete aannames en ontwerpprincipes die in een later stadium van ontwikkeling herzien moeten worden.
  • De revalidatieprofessionals die in de praktijk met de coach rol experimenteren vinden het moeilijk hun eigen vakdisiciplinaire kader los te laten.
  • De coach-rol roept spanning en vragen over taakverdeling op binnen het multidisciplinaire revalidatieteam.

 

Leerervaringen

  • Digitalisering van zorgdiensten is geen kwestie van ‘of’ maar ‘hoe’, waarbij implementatie geen ‘one-size-fits-all’ is. Het is essentieel dat er een heldere organisatie-brede visie is op het vlak van inzet van e-health met ICT-architectuur en voorzieningen die daarop aansluiten.
  • Na hersenletsel een leven weer eigen maken is heel iets anders dan een lichaam weer optimaal herstellen in het revalidatiecentrum.
  • Er is een nieuw en verbindend theoretisch kader nodig voor professionals die de coach-rol op zich nemen.
  • Ruimtelijke wetenschappen biedt een kansrijk kader. Daarbij verschuift de focus van een lichaam met beperkingen in de revalidatieomgeving naar een netwerk van persoonlijk belangrijke plekken in eigen leefomgeving waar hersenletselgetroffenen zich weer thuis willen leren voelen.

 

Meet & Learn 15 mei 2018: Rehab 4 life