Altijd fijn om door anderen op scherp gesteld te worden. In dit geval luidde de vraag door UMCG Next Trainees: Wat zijn de grootste dilemma’s bij innoveren in een grote zorginstelling?

Wij dachten gelijk aan de theoretische en vermakelijke exercitie dilemma op dinsdag, alleen dan anders. Als innovatiepoli ondersteunen wij innovatieve zorgprofessionals dagelijks om de zorg te verbeteren voor en met hun patiënten. Dit zijn de dilemma’s waar zij voor staan:

#01 Je wacht tot je tijd krijgt om je idee te realiseren – OF – je gaat in je eigen tijd aan de slag.

Je kan wachten tot je een ons weegt, maar alles in je eigen tijd doen is geen optie. Wij helpen zorgprofessionals initiatief nemen, betrekken en informeren leidinggevenden en benutten de verkregen tijd zo efficiënt mogelijk.

#02 Je schrijft een projectplan ter goedkeuring – OF – je start met de uitwerking.

Goedkeuring verkrijgen kost soms maanden en kan leiden tot kipkanariefantjes, omdat iedereen zich ermee bemoeit. Zonder plan of goedkeuring kan er echter ook van alles misgaan. Wij helpen door met alle stakeholders alvast te starten om tot een breed gedragen concept te komen met toegevoegde waarde.

#03 Je volgt alle regels en procedures om je idee te realiseren – OF –  je neemt ruimte om te experimenteren.

Als je alles volgt, duurt het te lang of kan/mag het niet. Als je geen regels en procedures volgt is er een risico dat het niet te implementeren is en/of zelfs onveilig wordt. Wij helpen door ons informele netwerk in te zetten om op geïnformeerde wijze gebruik te maken van olifantenpaadjes.

Dilemma op maandag t/m dinsdag