Meet & Learn 27 november 2018: BabyCam

Tijdens de Meet & Learn van 27 november 2018 in het UMCG, vertelde Frans Erich, ICT stafmedewerker in het UMCG, over project BabyCam V2. Ouders met een kind op de Neonatologie kunnen zo, met behulp van een ingenieus camera- en computersysteem, dichterbij hun kind zijn.

Een van de partners in het project, Peter Verboom van Telecom Service Groep, komt ook aan het woord en vertelt over de rol van hem en zijn bedrijf in project BabyCam.

Begin februari 2019 krijgen ouders van te vroeg geboren kinderen (afdeling UMCG Neonatologie) de mogelijkheid hun kind vanuit MijnUMCG thuis in beeld te brengen. Het UMCG ontwikkelde hiervoor een applicatie waarmee ouders op ieder gewenst moment real-time videobeelden van hun kind kunnen zien.

De Meet & Learn bijeenkomst ging over de eerste integratie van een applicatie in het patiëntenportaal MijnUMCG. De applicatie voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormeringen en is zowel gebruiksvriendelijk voor de ouders als voor het verplegend personeel. Een project met oog voor detail. Bekijk onderstaande video waarin Frans Erich en Peter Verboom vertellen over het project.

 

Meet & Learn 5 december 2018, adaptatietechnicus Gonnie van Lente

Het enthousiasme van adaptatietechnicus Gonnie van Lente is aanstekelijk. Dat bleek opnieuw tijdens de meet & Learn bijeenkomst van woensdag 5 december vertelde ze over haar werkwijze. Mensen die revalideren in het UMCG centrum voor revalidatie  hebben soms op maat gemaakte aanpassingen nodig. Je kunt bijvoorbeeld denken aan aangepast bestek, speciale rolstoelhandschoenen of zitkussens. In nauwe samenwerking met deze revalidanten ontwerpt en vervaardigt Gonnie deze aanpassingen. Neem 2 minuten de tijd om onderstaande filmpje te bekijken. Gonnie vertelt op haar werkplek in het UMCG centrum voor revalidatie over haar werk. De moeite van het kijken meer dan waard.

 

Meet & Learn 3 oktober 2018: De Untire app

Anne Looijmans, onderzoeker op de afdeling Gezondheidspsychologie in het UMCG, aan het woord:
We zijn bezig met een grote internationale ‘mHealth’ interventiestudie: dit is een interventie of training aangeboden via een (mobiele) app. De ‘Untire app’ is ontwikkeld voor (ex-)kankerpatiënten die willen leren omgaan met kanker-gerelateerde vermoeidheid.

De hele studie is online, we werven deelnemers online en we hebben dus geen contact hebben met ziekenhuizen of instituten. Voordat we deze grote interventiestudie konden opstarten in meerdere landen was het eerst de vraag: hoe krijgen we in deze landen ethische toestemming om aan de slag te gaan?

Het eerste wat ons opviel was dat we eigenlijk de eerste waren die een mHealth interventie uitzet in meerdere landen tegelijk en daar onderzoek naar doet. Daarnaast merkten we dat het bezoeken van overheidsinstanties en –websites en gebruik maken van Google en je netwerk je al heel ver brengt.

Technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van digitale werving van patiënten voor dit soort internationale (interventie)studies, gaat veel sneller dan de huidige wet- en regelgeving omtrent ethische goedkeuring kan bijhouden. Een goed idee zou kunnen zijn om internationale richtlijnen op te stellen om aan te geven wát er nodig is voor wélke trial als je via internet gaat werven.

Oproep:
Heeft u kanker (gehad), heeft u zelf last van vermoeidheid en wilt u hier iets aan doen? We zijn op zoek naar patiënten die per 1 november deel willen nemen aan ons onderzoek. Ga voor meer informatie naar https://untire.me/nl/research/

 

Meet & Learn 15 mei 2018: Rehab 4 life

Op 15 mei 2018 vond er een nieuwe editie plaats van Meet & Learn in het UMCG. We vatten de hoofdpunten voor je samen in deze blogpost met bijbehorende video.

Doel Rehab-4-Life

Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) dreigt na de revalidatie vaak een zwart gat als ze thuis het leven weer proberen op te pakken. Het doel van het Rehab-4-Life concept is de revalidatiezorg voor deze mensen op een meer slimme, efficiënte en humane manier tot in de eigen leefomgeving organiseren.

 

Oplossingsrichtingen

Hersenletsel getroffenen hebben behoefte aan één centrale figuur in het hele zorgcontinuüm, die thuis de veelal onbegrepen gevolgen van het letsel in samenhang helpt oppakken. Het UMCG Centrum voor Revalidatie werkt daarom met revalidatieprofessionals die de rol van coach van de multi-problematiek op zich nemen. Deze professionals combineren coaching-aan-huis en coaching-over-afstand. De digitale toepassingen waar ze mee werken, maken het mogelijk om elkaar over afstand te zien en te spreken via een beveiligde beeldbeltoepassing.

 

Daarnaast is een digitale logopedische oefenapplicatie gemaakt waarmee hersenletselgetroffenen  zelfstandig thuis aan de slag kunnen met spraak- en taaloefeningen die de logopedist voor hen klaarzet. Cliënten kunnen hier ook zelf oefenmateriaal aan toevoegen.

 

Van begin af aan is in de ontwikkeling van dit vernieuwende Rehab-4-Life concept ingezet op integratie van technologische en arbeidsinnovatie. Ontwikkeling en implementatie van digitale technologie raken het hart van de organisatie Dit betekent dat de materiele omgeving, revalidatieteams en ondersteunende diensten mee moeten veranderen.

 

Ervaren successen

 • Vooral de combinatie van coaching aan huis en coaching op afstand en klinische en digitale logopedische behandeling maakt dat cliënten fysieke contacten niet missen.
 • Door gecombineerde coaching aan huis en op afstand neemt de cliënt in toenemende mate de regierol over van de professional.
 • De beeldbel-applicatie is eenvoudig in gebruik, vermindert de reistijd en biedt een snelle tijd- en plaats-onafhankelijke contactmogelijkheid voor de cliënt.

 

Ervaren knelpunten

 • Technologische en zorginhoudelijke taalverschillen tussen app-bouwers en mede-ontwikkelaars in het revalidatieveld leiden vaak tot impliciete aannames en ontwerpprincipes die in een later stadium van ontwikkeling herzien moeten worden.
 • De revalidatieprofessionals die in de praktijk met de coach rol experimenteren vinden het moeilijk hun eigen vakdisiciplinaire kader los te laten.
 • De coach-rol roept spanning en vragen over taakverdeling op binnen het multidisciplinaire revalidatieteam.

 

Leerervaringen

 • Digitalisering van zorgdiensten is geen kwestie van ‘of’ maar ‘hoe’, waarbij implementatie geen ‘one-size-fits-all’ is. Het is essentieel dat er een heldere organisatie-brede visie is op het vlak van inzet van e-health met ICT-architectuur en voorzieningen die daarop aansluiten.
 • Na hersenletsel een leven weer eigen maken is heel iets anders dan een lichaam weer optimaal herstellen in het revalidatiecentrum.
 • Er is een nieuw en verbindend theoretisch kader nodig voor professionals die de coach-rol op zich nemen.
 • Ruimtelijke wetenschappen biedt een kansrijk kader. Daarbij verschuift de focus van een lichaam met beperkingen in de revalidatieomgeving naar een netwerk van persoonlijk belangrijke plekken in eigen leefomgeving waar hersenletselgetroffenen zich weer thuis willen leren voelen.

 

Screw Up

screw up

Op donderdag 6 juli bezochten wij Screw Up. Een avondvullend programma van sprekers en workshops met als doel de wereld een stukje ‘foutvriendelijker’ maken. Fouten maken hoort namelijk bij experimenteren en innoveren, het is dé manier om uit te vinden wat wel en niet werkt. Het liefst natuurlijk wel zo snel mogelijk.

Dit is wat wij op deze avond leerden over fouten maken:

 • Wilbert van de Kamp: Succesvol overkomen op anderen, daar koop je niks voor. Leven zoals in een advertorial lijkt letterlijk en figuurlijk mooier dan dat het is, ga liever echt iets betekenen voor anderen. Wat een mislukking is, is relatief.
 • Christine van der Vorm: Maak liever je eigen fouten dan door een ander te laten bepalen wat fout is. En terwijl sommige mensen ‘fout’ zijn kan jij altijd zelf kiezen om daar niet aan mee te doen.
 • Melanie Dohertey: Wanneer je met een groep aan een opdracht werkt bepaal je samen wanneer je tevreden met het resultaat bent. Misschien is het een goed idee om vooraf gezamenlijk vast te stellen wat goed en fout is. Gemiddeld cijfer voor onze creatie hiernaast: een 8-
 • Clue creative: Er zijn voor websites ontwerpregels, soms zelfs wetenschappelijk bewezen. Maar soms werkt alle regels aan je laars lappen juist het allerbeste, zoals de volgende zeer succesvolle en ‘foute’ website laat zien: https://www.lingscars.com/.

Ook zelf zijn we in ons dagelijkse werk niet vies van het maken van fouten. Zo startten wij een co-working uur in het personeelsrestaurant waar niemand kwam opdagen, vroegen wij sponsoren een te kleine bijdrage en streefden we naar het onmogelijke, een compleet overzicht van innovaties. Nu weten we wel beter!

Mocht je op het punt staan iets uit te proberen, denk dan vooral: Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat je een fout maakt? Mooi, dan heb je weer wat geleerd! En voor meer inspiratie kan je altijd terecht op http://www.screwup.nl/. Succes!

Prototype testen met Willem & Bert

Eén vpatienten orthopediean de belangrijke onderdelen van design thinking is het snel maken van prototypen en deze testen met eindgebruikers.

Samen met de afdeling orthopedie van het UMCG onderzochten wij manieren om beter inzicht te krijgen in het medicatiegebruik van patiënten. Naast lange- en middellange termijn oplossingen, gingen we gelijk aan de slag met wat we nu al konden betekenen.

We verbeterden de afsprakenbrief die nieuwe patiënten krijgen als ze voor het eerst naar de polikliniek van de orthopedie komen. Speciale aandacht ging uit naar de instructies in deze brief voor het opvragen van een medicatieoverzicht. Drie prototypes van het instructiemateriaal werden gemaakt: een tekst-, een video- en een fotostrip.

We gingen met een doos vol mini-tompoezen op bezoek bij Willem en zijn vrouw Annemarie. Ook Bert, goede vriend van Willem schoof aan met zijn vrouw om onze prototypen te testen. We werden zeer gastvrij ontvangen en we leerden veel meer dan waar we aanvankelijk voor waren gekomen. Op basis van alle feedback en observaties hebben we de brief aangepast zodat deze goed aansloot op de behoeften. Zo werd ons in ieder geval duidelijk dat verwijzingen naar links niet aan onze doelgroep is besteed: “Verwijzen ze ook al weer naar zo’n http-weetikveel”.

Hierbij onze tips met betrekking tot het testen van prototypen:

 • Test in de thuissituatie, liefst met aanwezigheid van partner/familie. Je maakt oplossingen niet voor het individu, het moet passen in de hele thuissituatie.
 • Plan je tijd op locatie ruim in om kennis te maken en na te bespreken. Zo vergroot je de kans op een open sfeer waar je vaak veel meer te weten komt over het gebruik van je oplossing.
 • Ga met minimaal twee personen. Eén iemand faciliteert en de ander observeert en noteert
 • Geef telkens gedoseerd de juiste instructies, dan kunnen de testers deze het beste in zich opnemen en uitvoeren.
 • Houd focus op de tester zijn/haar eigen situatie, filosofeer niet over die van anderen. Plan in dat geval een nieuwe test met een persoon die aan de genoemde karakteristieke voldoet.
 • Het testen, observeren en bevragen, leverde ontzettend veel extra inzichten op. Uiteraard dragen wij er ook zorg voor dat alle ‘bijvangst’ op zijn plaats terecht komt.

Meet & Learn: ‘GRAIL’ virtuele revalidatie

Het revalidatietraject voor patiënten die werken aan het herstel van hun loopvaardigheid hoeft niet per sé plaats te vinden in onze eigen, ‘tastbare’ wereld… In de virtuele wereld valt er ook genoeg te ontdekken! Op dinsdag 6 juni vertelde Juha Hijmans, hoofd van het Motion Lab van het UMCG Centrum voor Revalidatie en universitair docent binnen de afdeling Revalidatiegeneeskunde, ons over de ‘GRAIL’ (Gait-Realtime-Analysis-Interactive-Lab). Deze geavanceerde loopband wordt in het Centrum voor Revalidatie ingezet om patiënten weer om te leren gaan met hun eigen lichaam en motoriek door loop- en balanstraining.

Op een groot scherm dat de gebruiker tot 180 graden omsluit, wordt een virtuele omgeving weergegeven, waarin de patiënt op een veilige manier kan rondlopen, met behulp van de loopband, die in verschillende hoeken en richtingen kan bewegen. Deze manier van revalideren heeft voordelen ten opzichte van het ‘traditionele’ looptraining. Er kan rekening gehouden worden met motor learning principes zoals impliciet leren en een externe locus of control.

 

Ps. De volgende Meet & Learn sessie verwachten wij weer in September te organiseren, mocht je niet zo lang kunnen wachten dan is het onderstaande zeker een bezoek waard. Leren fouten maken is een essentiële skill als het gaat om innoveren!

ScrewUP_6juli

Hacking Health Groningen: dag 3!

Dag drie alweer.. de laatste dag! De dag van de eindpresentaties en prijswinnaars! Tijdens het heerlijke “Gangsta rap in beweging” ontbijt was de spanning bij de deelnemers goed te merken. Nog maar een paar uurtjes te gaan en dan zouden ze hun idee presenteren voor de jury. En wat werd er nog hard gewerkt in die laatste uurtjes zeg! We zagen al enkele prototypen voorbij komen en er werd druk geoefend met presenteren.

Rond half 3 verzamelde iedereen zich bij lokaal 16, waar de presentaties zouden worden gehouden. Iedereen kreeg drie minuten de tijd voor hun presentatie, waarna de jury ook 3 minuten de tijd kreeg om commentaar te geven en vragen te stellen. Maar wauw, wat een geweldige presentaties waren het! Van het stimuleren van het nemen van de trap in het ziekenhuis, tot virtual reality als hulpmiddel bij dementie.

Na alle presentaties was er een borrel in het personeelsrestaurant. De spanning was om te snijden, want de winnaar zou bijna bekendgemaakt worden. Tijdens de borrel was ook de mogelijkheid om te stemmen op de publiekswinnaar. Na een tijdje – wat misschien wel uren leek – kwam de jury binnenlopen. Ze werden onthaald door onze geweldige groep helden in superhelden-poses! Toen kwam het spannendste: de bekendmaking! Bij beide prijzen was de jury unaniem.

 • De winnaars voor Beste Innovatie zijn geworden: Janus Health met hun predictive analytics om vroegtijdig diabetes te kunnen diagnosticeren en dit op deze manier eventueel te voorkomen. Een super gaaf concept en een echte innovatie.
 • De winnaars van de Best Human Centered Design zijn geworden: Mijn Hand Held! Een app die je helpt en ondersteunt bij je (eerste) ziekenhuisbezoek. Van meldingen over vaststaand verkeer, tot een routebeschrijving naar de kamer waar je een afspraak hebt. In dit ontwerp is erg duidelijk rekening gehouden met de eindgebruiker.
 • De publieksprijs had dit jaar maarliefst twee winnaars: Janus Health en Vluchtelingen in de Gezondsheidszorg! De laatste had een ontwerp gemaakt van gesprekskaarten om vrijwilligers een helpende hand te bieden bij gesprekken met vluchtelingen over de gezondsheidszorg in Nederland. Zo konden er eventueel moeilijke vragen behandeld worden.

En toen was het alweer voorbij.. Maar WAUW wat een ge-wel-dig weekend hebben we weer gehad met zijn allen. Een groot applaus voor alle Hacking Helden! Een super team, super vrijwilligers en geweldige deelnemers. Iedereen bedankt en tot volgend jaar!